Veteranen Ontmoetings Centrum

Tot november 2022 hebben we 10x per jaar onze VOC middagen gehouden. Echter nadat we weer bij elkaar mochten komen na de Corona-periode bleek dat de groep vaste bezoekers van deze middagen uiteen was gevallen.

Op het laatst waren er nog 4-8 Veteranen die aanwezig waren, helaas.

Mede om die reden heeft het bestuur ook besloten dat we stoppen met deze bijeenkomsten, we willen iedereen bedanken die ons in de afgelopen jaren hebben bezocht. De kosten van de bijeenkomsten waren in verhouding per bezoeker veel te hoog. Dat was dus ook een van de redenen om er mee te stoppen.