Het meerjarenbeleid en doelen

 

Het meerjarenbeleid voor 2016 – 2021;
 • Het maandelijks organiseren van een Veteranen
  Ontmoetings Centrum (voormalig Veteranencafe) in Caleidoz aan de Hooge Bongert 3
  in Zevenaar;
 • Het regelmatig organiseren van bezoeken aan
  andere Veteranen organisaties in zowel Nederland als Duitsland;
 • Op regelmatige basis activiteiten organiseren
  zoals bezoeken aan musea of regionale  /
  landelijke bijeenkomsten zoals herdenkingen;
 • Organiseren van 4 en 5 mei vieringen in Zevenaar
  en/of omliggende Liemerse gemeenten.
 • Deelname aan de Sunset March, met belangstellenden;
 • Ons tijdens zelf georganiseerde evenementen inzetten voor goede doelen

 

 

Een greep uit de tot nu toe gerealiseerde activiteiten in de afgelopen jaren ;
 • Nieuwjaarsbijeenkomst waarbij het college van B&W van Zevenaar en diverse instanties waren uitgenodigd.
 • Maandelijkse bijeenkomst in het Veteranen Ontmoetings Centrum. Tijdens deze middagen hebben organisaties als Hulphond Nederland voorlichting gegeven;
 • Het bestuur heeft in het kader van het leggen en onderhouden van contacten een bezoek afgelegd aan een Veteranenbijeenkomst van de gemeente Doesburg;
 • Bezoek met diverse veteranen aan het Oorlogsmuseum 40-45 in Schaarsbergen / Arnhem;
 • Organiseren van de herdenking van de bevrijding van Zevenaar op 2 april 2016 met een groots concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Voor het laatst in november 2019.
 • Actieve deelname aan de dodenherdenking in Zevenaar;
 • Participatie in de organisatie van het bevrijdingsfeest in Zevenaar;
 • Bezoek met meerdere veteranen, al dan niet individueel, aan de landelijke Veteranendag en de Veteranenbijeenkomsten van de aparte krijgsmachtonderdelen;
 • Deelname aan de Sunsetmarch.